Notasjon

Spillerne er pålagt å notere sine egne og motstanderens trekk på et eget noteringsskjema.

Noen regler for notasjon

 • Det er ikke lov å notere trekkene før en utfører dem.
 • En spiller kan gjøre sitt trekk før han/hun noterer motstanderens trekk, men må notere sitt siste trekk før han/hun gjør et nytt.
 • Remistilbud skal merkes med et symbol (=)
 • Hvis en spiller har mindre enn fem minutter igjen på klokken til en tidskontroll, og ikke har 30 sekunder eller mer i tillegg for hvert trekk, er spilleren ikke pålagt å følge noteringsplikten i det som gjenstår av denne tidskontrollen. Trekkene må noteres i eget trekk etter at tidskontrollen er passert.
 • Det er ikke noteringsplikt i hurtig– og lynsjakk.

Algebraisk notasjon

 • Et trekk angir hvilken brikke som flyttes og til hvilket felt den flyttes (i flg brettets koordinatsystem der det svarte feltet i venstre hjørne nærmest hvit spiller er a1).
 • Offiserene angis med følgende forkortelse: K = konge, D = dronning, T = tårn, L = løper, S = springer. I trykt materiell brukes gjerne figursymboler for offiserene. Eksempel: når en springer flytter til f3 skrives Sf3.
 • For bønder brukes ikke den første bokstaven i navnet, men kun koordinatene for feltet den flytter til. Eksempel: når en bonde flyttes til e4 skrives e4.
 • Når en en offiser slår en brikke, settes en x mellom offiserens benevnelse og koordinaten hvor motstanderens brikke står. Eksempel: en løper som slår en brikke på g5 skrives Lxg5.
 • Når en bonde slår en brikke, angis den linjen bonden stod på før slaget ble utført etterfulgt av en x og feltet den flyttes til. Eksempel: en bonde på c4 slår på d5 skrives cxd5.
 • Hvis to offiserer av samme slag kan flytte til samme felt, angis i tillegg raden eller linjen (avhengig om de før trekket står på samme rad eller linje). Eksempel: to springere står på g1 og e1 og en av dem flyttes til f3, blir riktig notasjon Sgf3 eller Sef3. Dersom det slås en brikke på f3 skrives Sgxf3 eller Sexf3.

Noen andre forkortelser

 • Remistilbud noteres med symbolet (=)
 • kort rokade: 0-0
 • lang rokade: 0-0-0
 • sjakk: + (f.eks Lf5+ betyr at løperen flyttes til f5 samtidig som den setter motstanderens konge i sjakk).
 • matt: # (f.eks Dh8# betyr at dronningen flyttes til h8 samtidig som den setter motstanderens konge i sjakk matt).
 • en passant: e.p (Ved et passant-slag angir notasjonen feltet hvor bonden blir stående etter slaget. Eksempel: bonde på h5 slår bonde på g5 noteres hxg6 e.p.