Ord og uttrykk

For en utenforstående eller ny sjakkspiller vil en møte på en del ord og uttrykk som er ukjente. Her får du en forklaring på noen av dem.

Avdekker

Avdekker er når du flytter en brikke vekk, slik at en annen brikke truer kongen med sjakk. På denne måten kan du vinne verdifulle brikker fra motstanderen.

J’adoube

Det er ikke lov å ta på en annen brikke enn den en skal flytte. Hvis en brikke f.eks står slik at det er tvil om hvilket felt den står på og en spiller vil justere plasseringen uten å flytte den til et annet felt, kan han/hun på forhånd si «j’adoube» som betyr «jeg retter».

Å vinne kvalitet

Å vinne en kvalitet betyr at en spiller bytter av en av sine brikker mot en brikke som har større verdi enn den brikken en selv mister i byttet – f.eks tårn (5 poeng) mot en løper (3 poeng).

Kvalitetsberegning

I en turnering vil som regel flere spillere få samme poengsum på resultatlisten. For å skille spillerne beregnes en kvalitet. Kvalitetspoengene regnes ut ved å summere de poeng en spillers motstandere har fått. Det finnes detaljerte regler for prosessen videre for å skille spillerne dersom også kvalitetspoengene er like.

Gaffel

En gaffel er et dobbeltangrep hvor en brikke (ofte en springer) angriper to eller flere av motstanderens brikker samtidig.

Spidding

En spidding (eller spidder) er et angrep på to brikker som står på linje, og ligner på en binding. Den mest verdifulle brikken står foran en brikke med mindre eller samme verdi. Motstanderen tvinges til å flytte den mest verdifulle brikken for å unngå at den blir slått, og blottstiller dermed den mindre verdifulle brikken som så kan slås. De brikkene som kan spidde er dronning, tårn og løper.

Binding

En binding oppstår når en offiser truer en brikke som ikke kan flyttes uten at en annen brikke som står i samme linje bak blir slått. Dersom det er en konge som står bak vil det være et ulovlig trekk å flytte brikken som er bundet.

Monradturnering

En monradturnering er en turneringsform der det må gjøres parvise sammensetninger. Prinsippet er at man i hver runde møter en spiller man ikke har møtt før og som har gjort det like bra (eller dårlig) som en selv. Se mer her.

Sveitserturnering

Sveitsersystemet ligner monradsystemet, men er noe mer komplisert enn monrad. Det er vanskelig å sette opp for hånd, men tar til gjengjeld hensyn til flere ting. Flere dataprogram eksisterer for turneringsledere som kan ordne rundeoppsettet. I motsetning til monrad der bare første runden seedes, vil man i sveitserturneringer seede alle rundene. Se mer her.

Bergerturnering

Bergersystemet er regnet som det mest rettferdige turneringssystemet fordi alle møter alle, men det er ikke praktisk om gruppen er for stor. Det er utarbeidet egne tabeller til bruk i bergerturneringer tilpasset antall deltagere. Se mer her.

Konradturnering

Konrad er en praktisk utgave av Monradturnering. Motstandere blir tildelt dem som møter opp i den enkelte runden. Om nødvendig møtes to spillere selv om de har spilt mot hverandre før i turneringen. De får da uansett motsatt farge i det nye partiet mellom dem. Konrad-systemet anbefales til barnesjakk og klubber når det skal være en runde hver gang. I «Konrad» kan det gis 3 poeng for seier, 2 for remis og 1 for tap (og 0 for ikke-frammøte). Ofte er det også en regel om at hver spiller én gang i turneringen får 1 poeng uten frammøte. Da blir straffen mildere for én gangs sykdom el.l. Se mer her.