Remis

Det finnes ulike måter et parti kan ende i remis (uavgjort).

Materiell stilling

Partiet er remis om ingen av spillerne har nok materiell til å kunne vinne (sette motstanderen sjakk matt). Det gjelder hvis det er kun konger igjen på brettet. Det er heller ikke mulig å sette motspillerens konge matt dersom en har kun springer eller løper igjen i tillegg til kongen. Et slikt parti er derfor også remis.

Spillerne blir enige om remis

Spillerne kan når som helst – etter å ha gjort minst ett trekk hver – bli enige om remis. Det er fortrinnsvis spilleren i trekket som skal fremsette et tilbud om remis og da etter å ha gjort trekket, men før han/hun har trykket på klokken. Før en turnering starter kan det bestemmes at det ikke er lov å bli enige om remis før et visst antall trekk er utført.

Trekkgjentagelse

Vi bruker ofte uttrykket «trekkgjentagelse», men et mer korrekt uttrykk ville være «stillingsgjentagelse». Dersom samme stilling gjentar seg på brettet tre ganger, kan en spiller fremsette krav om remis. Hvis samme stilling gjentar seg fem ganger, skal turneringslederen gripe inn og dømme partiet til remis selv om ingen av spillerne krever det. Merk at i spesielle situasjoner kan en stilling se lik ut uten å være det. Det gjelder i de tilfeller der det da stillingen oppstod første gang var mulig med rokade eller en passant, mens det ikke er mulig neste gang stillingen oppstår (f.eks fordi hvit konge er flyttet fra e1 til f1 og tilbake til e1 – da vil det ikke lenger være lovlig med rokkade). Stillingen er derfor i prinsippet ikke den samme – det er bare brikkene som står på samme plass.

50-trekksregelen

En spiller kan fremsette krav om remis når det er utført 50 trekk uten at bønder er flyttet eller brikker slått. Hvis ingen av spillerne fremsetter et slikt krav og det blir spilt 70 trekk uten at bønder flyttes eller brikker slås, skal turneringslederen dømme partiet til remis.

Patt

Dersom en spiller som ikke står i sjakk ikke kan gjøre noen lovlige trekk uten å sette sin egen konge i sjakk, havner man i en patt-stilling og partiet ender i remis.