Spilleformater

Klassisk sjakk/langsjakk

Å spille sjakk med lang betenkningstid er det mest kjente spilleformatet. Hver spiller har minimum 60 minutter betenkningsstid på hele spillet. Det kan gis tilleggstid per trekk og ekstra tid etter en eller flere tidskontroller, f.eks. 40 trekk.

Hurtigsjakk

I hurtigsjakk har hver spiller mer enn 10, men mindre enn 60 minutter for å fullføre spillet eller grunnbetenkningstiden pluss 60 ganger tillegget er mer enn 10, men mindre enn 60 minutter for hver spiller.

Lynsjakk

I lynsjakk må hver av spillerne ha fullført sine trekk i løpet av max 10 minutter eller grunnbetenkningstiden pluss 60 ganger tillegget er 10 minutter eller mindre for hver av spillerne. Et ofte brukt format i lynsjakk er 3 minutter + 2 sekunder i tillegg pr trekk. I både hurtig- og lynsjakk, i likhet med klassisk sjakk, tildeles spillerne ratingpoeng.

Bullet sjakk

Dette er den raskeste formen for sjakk, der hver spiller kun har 1 eller 2 minutter til å fullføre spillet.

armaggedon

I turneringer der to spillere har like mange poeng, kan det spilles et parti armaggedon for å kåre en vinner. I armaggedon får hvit spiller mer tid på klokken, men må vinne partiet. Dersom partiet ender med remis, er det svart som vinner partiet.

Fisher sjakk

Det nyeste sjakkformatet er Fisher sjakk, oppkalt etter Bobby Fisher. Det spesielle med denne formen er at offiserene på 1. og 8. raden stilles opp tilfeldig. Det gjør det nærmest umulig for spillerne å spille i følge innlærte åpningsteorier. Den eneste begrensningen på offiserenes plassering er at løperne skal stå på hver sin farge og kongen skal stå mellom tårna. Det første offisielle VM i Fisher-sjakk ble avholdt i 2019.

blindesjakk

I blindesjakk får spillerne ikke se brettet fysisk, men må huske stillingen på brettet. Trekkene kommuniseres muntlig. Det første partiet blindesjakk ble muligens spilt allerede rundt år 700. Enkelte sterke spillere kan spille blindesjakk mot flere spillere på samme tid. Det kalles simultanblindesjakk.

simultansjakk

Når en spiller spiller mot flere andre på samme tid, kalles det simultansjakk. I Haugaland sjakklubb avsluttes gjerne hvert semester i barnegruppa ved at en av de sterkeste voksne spillerne i klubben spiller mot alle barna samtidig.

hode og hånd

Dette er en uhøytidelig og morsom måte å spille sjakk. Det er to spillere på hvert lag. Den ene er «hode» og den andre er «hånd». Spilleren som er hode sier hva slags brikke som skal flyttes, f.eks. løper, men han/hun sier ikke hvilken av løperne eller til hvilket felt denne skal flyttes. Det må spilleren som er hånd bestemme. Dermed kan trekket bli et helt annet enn det «hodet» tenkte.

fjERNSJAKK

Denne formen for sjakk ble tidligere kalt postsjakk. Spillerne sitter ikke ved det samme fysiske brettet, men kan sitte på hver sin kant av verden. Tradisjonelt har trekkene blitt sendt med brev eller postkort. Nå er det vanligere å sende trekkene med e-post eller via egne fjernsjakkservere. Fjernsjakkspillere er organisert i et eget sjakkforbund. Det arrangeres både NM, EM, VM, OL og landskamper i fjernsjakk.