Turneringsregler

Her er noen av FIDEs regler for turneringer

Sjakkuret

Et parti sjakk skal fullføres innen en på forhånd bestemt tid. Det brukes et sjakkur for å holde kontroll på hvor lang tid spillerne har igjen. Hver spiller får et visst antall minutter til rådighet. Når en spiller har gjort et trekk, trykker han/hun på klokken for å stanse sin egen klokke. Da begynner motstanderens klokke autmatisk å telle ned. Et trekk regnes som fullført når en spiller har trykket på klokken.

Et ulovlig trekk er fullført når spilleren har stanset sin klokke. Det vil si at dersom en spiller som er i ferd med å gjøre et ulovlig trekk oppdager det før klokken er stanset, kan gjøre om trekket uten å få tidsstraff.

Rørt brikke

En spiller som tar på en brikke, har plikt til å flytte denne brikken. Hvis det derimot viser seg at denne brikken ikke kan flyttes uten at det blir gjort et ulovlig trekk, må spilleren flytte en annen brikke.

Dersom en spiller rører ved en motstanders brikke, må han/hun slå ut denne. Dersom spilleren også har rørt ved egen brikke som skal slå ut motstanderens brikke, men dette ikke er mulig uten å gjøre et ulovlig trekk, må det brukes en annen brikke for å slå ut motstanderens brikke. Hvis heller ikke dette er mulig, må spilleren gjøre et hvilket som helst annet lovlig trekk.

Om en spiller rører ved to av sine egne eller motstanderens brikker, skal den brikken som først ble berørt flyttes/slås ut.

Feil oppstilling

Hvis det i løpet av et parti oppdages at brikkenes utgangsstilling ikke var korrekt, skal partiet annuleres og spilles på nytt.

Dersom det i løpet av et parti oppdages at sjakkbrettet er plassert feil (feil side er vendt mot spillerne) skal partiet fortsette, men den foreliggende stillingen overføres til et korrekt plassert sjakkbrett.

I hurtig– og lynsjakk gjelder regelen om feil oppstilling av brikker og/eller brett kun dersom det er utført mindre enn ti trekk når feilen blir oppdaget. Dersom kongen står feil plassert er det ikke lov å rokere. Hvis et tårn er plassert feil, er det ikke tillatt å rokere med dette tårnet.

Hvis et parti har begynt med omvendte farger og begge spillerne har utført mindre enn 10 trekk, skal partiet startes på nytt med korrekte farger. Partiet fortsetter dersom minst èn av spillerne har utført 10 trekk.

Feil trekk

Feiltrekk skjer hvis 1) en brikke flyttes på ureglementert måte (se her hvordan brikkene skal flyttes), 2) trekket fører til at egen konge settes i sjakk 3) en bonde når forvandlingsfeltet (rad 1 eller 8), men spilleren glemmer å skifte den ut med en offiser.

Hvis det i løpet av et parti oppdages at et ulovlig trekk har blitt fullført, skal stillingen rekonstrueres slik den var umiddelbart før uregelmessigheten oppstod. Dette gjelder ikke i hurtig- og lynsjakk, der partiet fortsetter med mindre motstanderen eller turneringsleder påpeker feiltrekket før motstanderen har gjort sitt neste trekk.

Ved første gangs feiltrekk, får spilleren en tidsstraff ved at motspilleren får et tillegg på sin tid. I lang- og hurtigsjakk er tillegget to minutter, i lynsjakk ett minutt. Dersom samme spiller gjør to feiltrekk taper han/hun partiet.

Èn hånd

Spillerne skal kun bruke èn hånd til å flytte brikker, slå brikker og stanse klokken. Det er heller ikke lov til å rokere eller skifte brikke ved bondeforvandling ved hjelp av to hender.