Vunnet parti

Målet er som i andre spill selvsagt å vinne. Det er flere måter å vinne et parti på.

Sjakk matt

Dersom spiller A truer med å ta Bs konge i neste trekk og B i sitt trekk ikke har mulighet til å unngå dette, er Bs konge matt og spiller A har vunnet partiet. Se mer her.

resignasjon

I partier mellom mer rutinerte spillere er det faktisk sjelden at kampen avgjøres ved at en av spillerne settes sjakk matt. Mer vanlig er at en av spillerne innser at sjansene for å unngå tap er så små at det ikke gir noen mening i å fortsette spillet. Spilleren erklærer da at han/hun gir opp og partiet avsluttes umiddelbart.

utgått tid

Dersom spiller A har brukt opp all tiden han/hun hadde til rådighet, har vedkommende tapt partiet. Det forutsettes imidlertid at det er materiell (brikker) igjen på brettet som gjør at det teoretisk sett er mulig for spiller B å sette A sjakk matt. Dersom spiller B ikke har materiell igjen som gjør det mulig å matte motstanderen, dømmes partiet til remis.

Feiltrekk

Hvis en spiller utfører et ureglementert trekk, får motstanderen to minutter i tillegg på tiden (i lynsjakk: ett minutt). Dersom samme spiller gjør to feiltrekk, erklæres motstanderen som vinner av partiet.

uteblivelse

På forhånd skal det være bekjentgjort seneste tidspunkt for frammøte. Dersom en spiller ikke møter fram innen denne fristen, erklæres den frammøte spilleren som vinner. Det kan bestemmes at spillerne må sitte ved bordet ved kampstart, men siste mulighet til frammøte kan også settes til f.eks 15 minutter etter kampstart. I så fall startes sjakkuret og spilleren som ikke har møtt opp til kampstart mister derfor tid på klokka.